Virksomhedssporet

Virksomhederne er en nøgleaktør i Ungegarantien. Alle virksomheder inviteres til at indgå i et forpligtende samarbejde om at hjælpe alle unge med at definere deres positive destination.

Gennem målrettede indsatser og i tæt samspil med bl.a. grundskolen, jobcenteret og børne- og familieområdet kan man som virksomhed hjælpe med at tilføre de unge udsyn, indsigt og kompetencer.

Det kan fx. være gennem erhvervs- og virksomhedpraktik, virksomhedsnær undervisning, lærepladser eller gennem særligt tilrettelagte praktikforløb for udsatte unge.

Som Garantipartner oprettes man på Den Digitale Markedsplads som synliggør og forbinder alle samarbejdspartnere i Ungegarantien.

Du kan læse om Ungegaranti-indsatser i Virksomhedssporet her