Vejledningssporet

Alle unge skal udfordres på egne forestillinger om uddannelses- og jobvalg. Uddannelses- og erhvervsvejlederne har fokus på de unges bevidsthed om sig selv og om uddannelses- og jobmuligheder.

I Ungegarantien tilbydes alle unge muligheden for individuel uddannelses- og erhvervsvejledning fra 7. klasse trin og til den unge fylder 30. år. Vejlederne understøtter, at den unge opnår valgkompetencer i forhold til at træffe det rette valg på vej mod deres egen positive destination.

Du kan læse om Ungegaranti-indsatser i Vejledningssporet her