Støttesporet

Unge med særlige behov for støtte fra flere instanser kan få tilknyttet en ungeguide – som følger og guider den unge i overgangene til uddannelse og beskæftigelse.  I Ungegarantien arbejder de kommunalt ansatte sammen med familie og sociale netværk samt frivillige organisationer for at sikre helhed og sammenhæng i indsatsen til den enkelte unge.

Du kan læse om Ungegaranti-indsatser i Støttesporet her 

Her kan du læse mere om Ungeguides for unge fra 8. klasse til 29 år

Her kan du finde pjecen Klar til Kontaktperson - Vejledning til den kommunale ungeindsats