Hvad er Ungegarantien?

Ungegarantien er et netværk bestående af virksomheder, uddannelsesinstitutioner og skoler i Hjørring Kommune, der arbejder sammen omkring at skabe de bedste vilkår for unge mennesker i kommunen.

I Ungegarantien er omdrejningspunktet børn og unge mennesker i Hjørring Kommune. Alle kommunens unge skal have de bedste muligheder og forudsætninger for at følge deres egen individuelle drøm om et godt liv.

Den enkelte ung skal høres, støttes, informeres og vejledes, til at træffe de rigtige beslutninger for deres egen ønskede fremtid. Dette begynder allerede fra barnet starter i grundskolen og til og med den unges 29. år, hvor tilbuddene vil tilpasses det enkelte barn og unge menneskes alder og behov.

Aktørerne ind i Ungegarantien indgår i et netværk, hvor de arbejder sammen og er fælles om at tilbyde den enkelte ung de bedste muligheder for at få prøvet sig selv af, og finde sin egen rolle i skolen såvel som ude i virkeligheden. Det handler om at oplyse den unge om alle de muligheder der er, og på samme tid lade den unge prøve sig selv af, give den unge tid til at mærke efter og få nogle succesoplevelser med på vejen, der kan inspirere til at træffe de valg der er helt rigtige for vedkommende selv. Netværket vil derudover fungere som et sikkerhedsnet der griber de unge, der skulle få brug for en ekstra hånd hen ad vejen.

Ungegarantien er; nyskabelse, samskabelse, inspiration, netværk, drømme, virkelighed, ungdom, voksenliv, nutid, fremtid, succes, sammenhold, tryghed og meget mere.

Læs byrådets beslutning vedrørende Ungegarantien her

Her finder du en oversigt over Ungegarantiens mål

 Passet til det gode liv - find Det Røde Pas her