Grundskolesporet

Eleverne i folkeskolen skal møde mere praksisfaglighed og have et bedre grundlag for valg af ungdomsuddannelse. Dette skal ske gennem mere Åben Skole, styrket karrierelæring, mere erhvervspraktik og innovation samt styrket uddannelsesparathed.

Ungegarantien skaber grundlaget for et styrket og forpligtende samarbejde mellem grundskoler og virksomheder, ungdomsuddannelser og kulturinstitutioner. Karrierelæringsvejledere og praktikoordinatorer er ansat på alle folkeskoler til at hjælpe indsatsen godt i gang.

Du kan læse om Ungegaranti-indsatser i Grundskolesporet her